Tuesday, 29 August 2017

Závěrečný test

Na konci měsíce je připravený test, kde se ukáže vaše pozornost a znalost toho, co jste se naučili. Den v podstatě začíná, jako každý jiný, s tim že se uvítáte ráno a dále se řekne pár pravidel k testu. Závěrečný test se skládá ze dvou částí. První část je klasický test, jak ho všichni známe ze školy, kde máte otevřené otázky a odpovídáte celou větou, nebo uzavřené otázky a zvolíte správnou odpověď. Druhá část je pohovor, který je založený na základě otázek a cílem je odpovědět co nejjasněji na otázku, kterou Vám učitel položí,  zde se není čeho bát, probíhá to ve velmi přátelské konverzaci. Pro splnění úrovně je potřeba minimálně 80%. Do celkového hodnocení se započítává příprava do školy, aktivita v hodinách a především plnění domácích úkolů. Celkově test zabere dvě hodiny a dále se neučite.

Když jsem psal svůj první test, tak jsem se nepřipravil dostatečně a dosáhl jsem jen 83%, takže je dobré u přípravy trávit delší dobu něž dva dny.

No comments:

Post a Comment